Entra

Protocol per a la prevenció contra el COVID19

 

Durant la situació d’estat d’alarma causada pel COVID-19, el servei de subministrament d’aigua en alta que gestiona Aigües d’Osona i que abasteix a 30 municipis de la comarca d’Osona i un del Vallès Oriental, pot seguir subministrant aigua amb la mateixa qualitat, i amb la protecció adequada als treballadors.

Degut a que el subministrament d’aigua és un servei que no pot quedar desatès, cal que tots els treballadors d’Aigües d’Osona prenguin mesures més estrictes per evitar la possible transmissió del virus entre treballadors i el conseqüent confinament de tota la plantilla. Aquestes mesures són les següents:

  • S’informa als treballadors de les recomanacions de prevenció que cal tenir en compte
  • Es reduiran al mínim la presencia de personal a les instal·lacions
  • Es faran torns setmanals, on només sortirà a controlar les plantes i nivells de clor el treballador que estigui de guàrdia, la resta estaran confinats a casa i de reserva, pendents al avís per sortir a treballar en cas de necessitat
  • Entre els punts de clor a controlar, es controlarà diàriament tots els punts finals de cada abastament, garantint la concentració mínima de clor establerta, s’ajustarà la dosificació per tal de mantenir aquesta concentració
  • Cada dia l’operari de guàrdia ha de desinfectar totes les zones de contacte al marxar de cada instal·lació (poms, manetes, taules, teclats, ratolins, ...)
  • Ventilar constantment les instal·lacions
  • Es prohibeix l’entrada a tot el personal aliè a l’empresa, excepte transportistes i proveïdors necessaris pel funcionament de les instal·lacions. Es farà un control d’accés a personal aliè a l’empresa, recollint més dades de la persona, i signant que no esta en cap situació sospitosa en relació al COVID-19. En el cas que la persona estigui en alguna de la situacions descrites al document de control d’accés no se’l permetrà l’entrada.
  • Es dóna la directiu d’omplir els dipòsits de productes químics necessaris per tal de tenir el màxim d’estoc, es controlaran més freqüentment els nivells de dipòsits, i s’avisarà al proveïdor en quant hi càpiga una cisterna per mantenir stock al màxim

Aquest protocol s’actualitza segons la proposta de mesures a adoptar a les instal·lacions d’aigües potables versió 1.A d’AEAS.  

Podem seguir supervisant el funcionament de les ETAPs, pous i dipòsits, ja que gràcies als sistemes de telecontrol i SCADA podem visualitzar a temps real diferents paràmetres claus pel correcte funcionament de les instal·lacions i processos.

On som

Masoko

Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 4a planta

Consell Comarcal d'Osona - Edifici el Sucre 08500 Vic

 938 814 696

aiguesosona@aiguesosona.cat