Entra

Què és Aigües d'Osona

Aigües d'Osona

Des de fa anys el Consell Comarcal d’Osona, per delegació dels ajuntaments, ha anat assumint la responsabilitat de la gestió, el funcionament, la millora i la planificació de l’abastament d’aigua en alta a la comarca, tasca que duu a terme a través de l’ens Aigües d’Osona, SA.

El servei d’abastament d’aigua potable en alta, de competència municipal, té la finalitat d’aportar els cabals complementaris que necessiten els municipis per tal de garantir el subministrament d’aigua potable a la població.

Es tracta, però, d’una gestió marcada per la complexitat, la sobreexplotació i la contaminació dels aqüífers locals, fets que fan especialment necessari disposar d’una garantia de subministrament i treballar per a una millora constant de la qualitat.

Els principis de la gestió i de la planificació de l’aigua a la comarca d’Osona són:

  • Garantir el subministrament d’aigua per al consum humà, tant en quantitat com en qualitat, complementant els recursos hídrics que hi ha.
  • Dissenyar noves xarxes segons els recursos de cada zona.
  • Gestionar i promoure l’ús eficient dels recursos disponibles garantint les necessitats actuals sense comprometre les futures.
  • Millorar la qualitat dels recursos hídrics.
  • Mantenir el cabal ecològic per tal que no afecti els sistemes fluvials.

 

Aigües d'Osona

IMG 5999 IMG 6002 IMG 6017 IMG 6021 IMG 6024

On som

Masoko

Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 4a planta

Consell Comarcal d'Osona - Edifici el Sucre 08500 Vic

 938 814 696

aiguesosona@aiguesosona.cat