Entra

Contractes

Aigües d'Osona

Podeu accedir a la informació de tots els contractes formalitzats per Aigües d’Osona SA a partir de l’entrada en vigor de la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Els contractes formalitzats per Aigües d’Osona SA segueixen les instruccions que regeixen l’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada de l’empresa, que vetllen perquè totes les contractacions s’ajustin als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, així com que l’adjudicació recaigui sobre l’oferta econòmicament més avantatjosa per a Aigües d’Osona SA.

 Contractes d'obres

 Contractes de serveis

 Contractes de subministraments

Aigües d'Osona

IMG 5999 IMG 6002 IMG 6017 IMG 6021 IMG 6024

On som

Masoko

Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 4a planta

Consell Comarcal d'Osona - Edifici el Sucre 08500 Vic

 938 814 696

aiguesosona@aiguesosona.cat