Entra

Nova oferta laboral Aigües d'Osona

Aigues Osona 1

Aigües d'Osona S.A, empresa mixta del Consell Comarcal dedicada a l'abastament d'aigua potable, inicia el procés de selecció per a la provisió de la gerència de l'empresa.

La persona seleccionada haurà de dirigir, controlar, coordinar i organitzar les directrius i línies d'actuació que queden adscrites al seu àmbit, d'acord amb els objectius fixats per la direcció institucional i els òrgans de Govern, així com gestionar l'estructura organitzativa adscrita, per tal d'aconseguir una organització eficaç i eficient.

Les funcions que realitzarà la persona designada seran les pròpies de la direcció i gerència de l'empresa mixta, amb les facultats i obligacions corresponents al càrrec segons el que disposen els Estatuts i la vigent legislació del codi de comerç i mercantil, i la legislació de directius del sector públic i gerents d'empreses i societats en el sector públic, així com qualsevol altra facultat que se li pugui encomanar.

Per formar part del procés de selecció els aspirants hauran de demostrar que compleixen amb els requisits mínims que es descriuen a les bases.

Els aspirants hauran de presentar les sol·licituds mitjançant instància, a través de l'apartat tràmits i gestions de la pàgina web del Consell Comarcal d'Osona o físicament al registre d'Aigües d'Osona, SA (oficines del Consell Comarcal d'Osona, 4a planta) en el termini de 15 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

La persona que assoleixi major puntuació segons el procés d'avaluació que consta en les bases serà proposada pel lloc de feina, formalitzant un contracte laboral a jornada complerta. La resta de candidats podran quedar com a bossa de treball per properes necessitats segons ordre de puntuació.

Consulta les bases del procés selectiu i el procediment al següent enllaç.

Resolució d'admesos i exclosos, designació de l'òrgan de selecció i convocatòria dels aspirants, ENLLAÇ.

Constitució, resultats del psicotècnic i convocatòria d'entrevistes. ENLLAÇ.

Resultats finals del procés selectiu ENLLAÇ

 

 

 

On som

Masoko

Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 4a planta

Consell Comarcal d'Osona - Edifici el Sucre 08500 Vic

 938 814 696

aiguesosona@aiguesosona.cat