Entra

Funcions desenvolupades

Aigües d'Osona

L’objecte social d’Aigües d’Osona és el següent:

La gestió, l'administració, la conservació i el manteniment de les instal·lacions que formen part de la planta potabilitzadora de Manlleu i també de les de nova construcció destinades al subministrament d’aigua potable en alta a la comarca d’Osona, que administri el Consell Comarcal, així com les conduccions, les instal·lacions tècniques i demés infraestructures que permetin de prestar el servei comarcal d’abastament d’aigua potable en alta fins a les poblacions que s’integrin a l'esmentat servei comarcal d’abastament d’aigua potable en alta.

Tot això ha de permetre, si és necessari, efectuar les obres de manteniment i d'ampliació de qualsevol naturalesa, tant si és a compte de la propietat com d’un altre.

Al mateix temps la societat podrà dedicar-se a fer treballs de conservació i de neteja de les xarxes de clavegueram, mitjançant equips especialitzats i també d’executar obres hidràuliques en general com és ara estacions de bombament, plantes depuradores, xarxes de distribució d’aigua i de clavegueram i boques d’incendi, en l’àmbit territorial de la comarca d’Osona.

 

On som

Masoko

Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 4a planta

Consell Comarcal d'Osona - Edifici el Sucre 08500 Vic

 938 814 696

aiguesosona@aiguesosona.cat